Klachten

Klachtenregeling

Een goede relatie tussen u en uw huisarts is heel belangrijk. Soms gebeuren er helaas dingen die deze goede relatie verstoren. U bent ontevreden over het verloop van uw behandeling of een gesprek met de dokter, u zit met een klacht. Deze pagina geeft informatie over wat dan u kunt doen.

Er samen uitkomen

Probeer eerst in een persoonlijk gesprek met uw huisarts het probleem te bespreken en op te lossen. Wacht hier niet te lang mee. In veel gevallen kan een gesprek heel verhelderend zijn voor beide partijen en zal de huisarts en haar organisatie graag willen leren van uw feedback. Geef  bij het aanvragen van zo een gesprek aan dat u een klacht wilt bespreken met uw huisarts en dat u daar wat meer tijd voor wilt reserveren.  Uw klacht wordt hiermee vaak op een voor u bevredigende manier opgelost.
Lukt dit niet, dan brengt uw arts u in contact met de klachtenfunctionaris van DOKh.

Klachtopvang

U krijgt een gesprek met de klachtenfunctionaris. Deze vangt u met uw klacht als het ware op en. U kunt bij hem of haar terecht met uw vragen, u krijgt advies en zo nodig hulp bij het schriftelijk formuleren van de klacht. Als uw klacht helder is, gaat u samen met de klachtenfunctionaris aan de slag om naar een oplossing te zoeken. De eerste optie die meestal gekozen wordt is klachtbemiddeling. U kunt bij uw klachtenfunctionaris aangeven of u hiervoor open staat.

Klachtbemiddeling

Veel klachten kunnen opgelost worden in een gesprek waar een onpartijdige bemiddelaar aan tafel zit. Als zowel u als uw huisarts aangeven dat bemiddeling gewenst is, dan volgt binnen twee weken een eerste bemiddelingsgesprek. De eerdergenoemde klachtenfunctionaris treedt op als bemiddelaar.
Tijdens de bemiddelingsgesprekken krijgen u en uw arts de gelegenheid om toelichting te geven op de gebeurtenis(sen). Als het begrip over en weer groeit, ontstaat vaak weer een werkbare situatie. Het uiteindelijke doel van de bemiddeling is de vertrouwensrelatie tussen u en uw arts te herstellen.

Spelregels

* Hulp van de klachtenfunctionaris, de klachtbemiddeling en klachtbehandeling zijn voor u kosteloos.

* Bemiddeling is pas geslaagd als beide partijen het hier over eens zijn.

* Bij bemiddeling wordt uitgegaan van wederzijds respect en vertrouwen.

* Alle betrokkenen in het traject gaan uiterst zorgvuldig om met uw privacy en hebben een geheimhoudingsplicht.

De volledige klachtenregeling is te downloaden op www.dokh.nl.

 

Komt u er samen met de klachtenfunctionaris niet uit?
 Komt u er ondanks de bemiddelingsgesprekken niet uit, dan ondersteunt de klachtenfunctionaris u bij een eventuele volgende stap. Uw klacht wordt dan een geschil.

Stichting DOKh
Afdeling

Klachten en Geschillen

Robijnstraat 6

1812 RB ALKMAAR

Tel: 072-520 83 25

Website: www.dokh.nl

Actueel

11/06

Stroomonderbreking

Op donderdag 13 juni wordt een stroomonderbreking verwacht in verband met werkza...

Lees meer
20/10

Griepvaccinaties 2023

Op vrijdag 17 november gaan wij weer de jaarlijkse griepprikken uitdelen. Patië...

Lees meer
Archief