CVRM

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) is een zorgprogramma gericht op de diagnose en behandeling van patiënten met chronische aandoeningen aan hart en vaten of een verhoogd risico daarop (hoge bloeddruk en/of verhoogd cholesterol).
De praktijkondersteuner van de huisarts begeleidt patiënten die in het verleden een hartinfarct hebben gehad, zijn gedotterd of zijn geopereerd aan het hart. Voor deze patiënten in het van groot belang om de bloeddruk en het cholesterol goed te reguleren om recidieven te voorkomen.
Een grote groep patiënten bij wie een verhoogde bloeddruk en/of een verhoogd cholesterol is vastgesteld en waarbij sprake is van één of meerder risicofactoren op hart- en vaatziekten wordt eveneens jaarlijks door ons begeleid.

Voor beide groepen geldt dat begeleiding in het bereiken van een gezonde(re) levensstijl een minstens even belangrijke rol speelt als de medicamenteuze behandeling. Zo kunnen wij u onder andere ook ondersteunen bij het stoppen met roken.

U wordt voor CVRM-ondersteuning door de praktijk opgeroepen.

Voor de begeleiding van onze patiënten door onze somatische praktijkondersteuners hebben wij een samenwerkingsverband met de zorggroep SEZ . Deze zorg wordt grotendeels vergoed door uw zorgverzekering en kent geen eigen risico. Uitzonderingen hierop (jaarlijks laboratoriumonderzoek onderzoeken in het kader van de CVRM) zullen altijd vooraf met u worden besproken.

Actueel

11/06

Stroomonderbreking

Op donderdag 13 juni wordt een stroomonderbreking verwacht in verband met werkza...

Lees meer
20/10

Griepvaccinaties 2023

Op vrijdag 17 november gaan wij weer de jaarlijkse griepprikken uitdelen. Patië...

Lees meer
Archief